Kajaanissa pidettiin viranomaisten kesken vaihekaavan ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Keskeisenä asiana on ollut tarkastella kuntayhtymän laatimaa Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnosta. Se vanhempi luonnosversio, josta annoimme lausuntomme oli kokoukseen mennessä päivitetty. Kokoukselle esitetyssä versiossa oli suuri osa lausunnossamme esittämistämme seikoista huomioitu. Olennaisimmat […] ↓ Lue lisää…