Kajaanissa pidettiin viranomaisten kesken vaihekaavan ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Keskeisenä asiana on ollut tarkastella kuntayhtymän laatimaa Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnosta. Se vanhempi luonnosversio, josta annoimme lausuntomme oli kokoukseen mennessä päivitetty. Kokoukselle esitetyssä versiossa oli suuri osa lausunnossamme esittämistämme seikoista huomioitu. Olennaisimmat uutuudet olivat alustava vaikutusalue ja selvitettävät vaihtoehdot.

Alustava vaikutusalue peittää Vuosangan ja Kassunkuru -vaihtoehdon ympäristöineen sekä ”puoli Kainuuta” siitä välistä. Odotamme että se ennakoi koko toiminnan ja kaikki vaihtoehdot kattavaa YVA-päätöstä, jonka antaminen on nyt jo hieman lykkääntynyt odotetusta.

Vaihtoehdoiksi oli OAS:ssa nimetty

  • VE1 = Vuosangan ”kehittäminen” jatkuu
  • VE2 = Vuosanka lopetetaan ja toiminta siirtyy muualle
  • VE0 = mikään ei muutu.