Kyläyhdistys esitti ympäristöministeriölle neuvottelumenettelyä.   ”Subject: Viite: YM 10/522112009 From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys Date: Tue, 08 Dec 2009 15:36:28 +0200 To: kirjaamo.ym@ymparisto.fi CC: kirjaamo.kai@ymparisto.fi Ympäristöministeriö Kasarmikatu 25 00023 Valtioneuvosto Viite: YM 10/522112009   VAATIMUS UUDELLEENHARKITA JA -PERUSTELLA RATKAISUA Ylä-Vieksin kyläyhdistys teki […] ↓ Lue lisää…