Kyläyhdistys antoi oma-aloitteisesti vastineen Kainuun ympäristökeskukselle Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnan (Pmpae) 27.7.2007 ympäristökeskukselle antama selvityksen johdosta. Ympäristökeskus oli pyytänyt vastinetta Pmpae:lta viitaten lukuisiin seikkoihin ja kysymyksiin, jotka kylähdistys oli ympäristökeskukselle esittänyt. Kyläyhdistys oli monista olennaisista asioista perustellusti hyvin eri mieltä kuin […] ↓ Lue lisää…