Kyläyhdistys antoi oma-aloitteisesti vastineen Kainuun ympäristökeskukselle Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnan (Pmpae) 27.7.2007 ympäristökeskukselle antama selvityksen johdosta. Ympäristökeskus oli pyytänyt vastinetta Pmpae:lta viitaten lukuisiin seikkoihin ja kysymyksiin, jotka kylähdistys oli ympäristökeskukselle esittänyt. Kyläyhdistys oli monista olennaisista asioista perustellusti hyvin eri mieltä kuin Puolustusvoimat.

 

Luvaton kaatopaikka?

Kyläyhdistys on kertonut ympäristökeskukselle Vuosangan alueella pienen lammen ranta-alueelle vyöryvästä luvattomasta kaatopaikasta. Kaatopaikan ainekset tulee siirtää kierrätykseen tai Majasaaren kaatopaikalle.

Mistä ovat peräisin kaatopaikan peittämiseen käytetyt maa-ainekset? Mihin tarkoitukseen on otettu maa-aineksia kaatopaikan länsipuolelta tien varresta? Ovatko maa-ainesten ottoluvat kunnossa? Pikku ihminen saman tehneenä olisi jo tutustunut poliisiin.