Puolustusvoimat on suunnittelemassa Vuosankaan kiväärikaliiperisten aseiden ampumarataa. Rata tulisi Sutisentien varteen Keljon kompleksista vähän Sutiselle päin. Ampumaradan tapaisia valleja tienoolla jo onkin. Ampumarataa varten pitää olla ympäristölupa, jollaista Kainuun Prikaati on 31.3.2009 ympäristökeskukselta hakenut.  Viimeisenä lupahakemuksen kuulutuspäivänä 13.7.2009 esitti yhdistys hakemuksesta muistutuksen.

PDF

  1. Liite: Maa-ainesten otto
  2. Liite: Rakennelma ampumaradan tienoolla
  3. Liite: Etäisyyksiä

Huomauttamista kertyi aika lailla. Voisi sanoa, että hakemuksessa ei ole kunnossa oikein mikään. Se menee väkisinkin niin sanotusti tuhannen päreiksi.

Kummastuttaa Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaoston samasta asiasta 25.6.2009 antama lausunto, minkä kaupunginhallitus vielä 7.7.2009  päätöksellään vahvisti.

”Valvontajaosto toteaa, ettei valvontajaostolla ole huomautettavaa hakemuksessa tarkoitetun toiminnan johdosta, mikäli ampumaradan lupaehdot, toiminta ja sitä koskeva tarkkailu toteutetaan lupahakemuksessa kuvatulla tavalla”.

 

http://kafi.tutka.net/ku_paatokset/cgi/DFRAME.PHP

 

Olisiko voitu edes sen verran asukkaiden oikeuksien perään kartasta tarkistaa, että olisi havaittu lähimmän asutuksen olevan 2,7 kilometrin päässä, eikä 4,3 kilometrin päässä niinkuin hakemuksessa väitetään. Toistetaan vaan kuin papukaijat mitä hakemuksessa loruillaan. Kuhmon kaupunki edellyttää, että rakennettava ampumarata tulisi vähintään 4,3 kilometrin päähän asutuksesta, mutta kuitenkin hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Ei tule onnistumaan, ellei puolta Härmäkylästä tyhjennetä. Valvontajaosto on lausunut toiminnasta, vaan ei rakentamisesta aiottuun paikkaan. Lupahakemuksen melualuekartta löytyy kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä. Yhdistyksen näkemyksen mukaan ampumarataa nimenomaan ei saa toteuttaa missään tapauksessa hakemuksen mukaisena, mikäli sellainen jonain päivänä Vuosankaan rakennettaisiin.