Vieksi.fi -artikkelissa 19.10.2009 Piiri pieni pyörii nähdään, että Kainuun 1. vaihekaavan valmistelussa on enemmän kuin kähminnän maku. Yhdistys on esittänyt jo toukokuussa 2009 kuntayhtymälle, että kaksi esteellisyyttä on selvitettävä. Toinen on vaihekaavan vaikutusten arviointia ohjaavan viranomaistyöryhmän jäsenten jääviys ja toinen työryhmän ohjattavana olevan Sito Oy:n meluexpertin jääviys. Vastakaiku kuntayhtymän vastauksessa oli turhan heikko. Yhdistys esitti kuntayhtymälle uuden täsmennetyn vaatimuksen*) esteellisyyden ratkaisemiseksi syyskuussa 2009, mihin kuntayhtymä ystävällisesti vastasi pian. Yhdistys vastasi puolestaan siihen 20.10.2009.

PDF

  • 27.05.2009 Yhdistyksen esitys
  • 18.06.2009 Kuntayhtymän vastaus
  • 30.09.2009 Yhdistyksen täsmennetty vaatimus
  • 05.10.2009 Kuntayhtymän vastaus
  • 20.10.2009 Yhdistyksen vastaus

Syyskuun 2009 lopussa teki yhdistys Kainuun ympäristökeskukselle esityksen (jonka tämä siirsi ministeriölle) neuvottelun järjestämiseksi viivytyksettä MRL 64 §:n mukaisesti vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Keskeinen huoli siinäkin on Siton expertin esteellisyys. Perään laitettiin täydennystä, kun valkeni lisää jääviysikävyyksiä ylävieksiläisten kannalta.

PDF

*) Liitteinä jo muuten edellä mainittujen lisäksi: Vastauspyyntö Maavoimien Esikunnalle, ja Sp-sanomaKaiPr-yhdistys130109

 

Aiheesta aiemmin:
19.10.2009 Piiri pieni pyörii