Vaihekaavan meluvaikutuksia ja ylävieksiläisten osalta Vuosangan meluselvityksen tuloksia arvioi Sito Oy:ssä konsultti DI Jarno Kokkonen, joka osallistui Vuosangan meluselvityksen tekemiseen Akukon Oy:ssä. Hyvältähän se näyttää kun omaansa arvioi. Eikä se siihen jää. Sito Oy:n konsultin tekemisiä arvioi kuntayhtymän kokoon kutsuma viranomaistyöryhmä ja siinä Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan ympäristöinsinööri. Yllätys yllätys, hän on puolestaan ollut valvomassa Akukon Oy:n selvitystyön tekemistä 2007-2008. Työryhmä varmaankin pitää häntä meluasiantuntijanaan. Piiri pieni pyörii.

Ei se vaan käy, vaikka konsultti miten hyvää mielestään saattaisi tarkoittaa. Vuosangan meluselvityksen teki Akukon Oy ja työn valvoi Maavoimien Esikunta Mikkelissä. Akukonissa selvitystyötä johti tekniikan tohtori Tapio Lahti. Vuosangan meluselvitykseen osallistumisen ohessa teki konsultti Akukonissa TkT Lahden alaisuudessa diplomityönsä ja valmistui tammikuussa 2008, hieman ennen kuin meluselvitys maaliskuussa. Diplomityön ohjasi TkT Lahti, joka on raskaiden aseiden ampumamelun ”guru” Suomessa. Yhdistyksemme on esittänyt sen tuhannessa yhteydessä, että Vuosangan meluselvityksen tuloksiin ei voida luottaa ja että Maavoimien Esikunta on lisäksi osaltaan tulkinnut tuloksia kovasti kotiinpäin. Asetelmaa ja sen tuloksena esitettävää Sito Oy:n meluraporttia on yhdistyksen vallan mahdoton hyväksyä, ellei aivan ihmeitä tapahdu.

Maavoimien Esikunta esitti Vuosangan melualueluonnoksen 14.5.2008. Se perustuu Akukonin tekemään Vuosangan meluselvitykseen. Jos Siton konsultti pyrkii selviämään tehtävästään kuivin jalon, ja mikseipä pyrkisi, ei hän millään voi päätyä Maavoimien Esikunnan käsitykseen melualueesta. Mikäli niin kävisi, se ei lupaa hyvää ympäristökeskuksen päätökselle – sille samalle, jota tutkiessaan Vaasan hallinto-oikeus tulee Vuosankaan. Mikäli konsultti olisi samaa mieltä kuin esikunta, se ei taida luvata hyvää millekään Akukonin tekemälle raskaiden aseiden meluselvitykselle, niiden perusteella muissa maakuntakaavoissa piirretyille melualueille eikä Maavoimien Esikunnan uskottavuudelle. Jos olisimme Sito, ehkä laskisimme ympäristökeskuksen päätöksen viemäristä alas.

Jokseenkin vastaavaa asetelmaa ei Tiehallinto ostajana taannoin hyväksynyt, vaan sulki Oy VR-Rata Ab:n tarjouksen ulos kisasta. Kilpailuneuvosto oli samaa mieltä ja korkein hallinto-oikeus siunasi vuonna 2003 sen päätöksen (KHO:2003:74). Siton tapauksessamme olisi ollut lisäksi monta erityistä syytä tehdä samoin. Yhdistyksen näkemys on selvä: Kuntayhtymän olisi pitänyt sulkea Sito Oy:n tarjous ulos kisasta heti tarjouksen avattuaan ja sen tutkittuaan.

Uskomme, että tältäkin sotkulta olisi säästytty, jos kuntayhtymä olisi hyväksynyt yhdistyksen edustajan jäseneksi Siton suorittamaa arviointityötä ohjaavaan työryhmään niinkuin viimeksi yhdistyksen muistiossa 27.5.2009 vaadittiin. Mutta kun ei. Työryhmä piti päästä koostamaan vain viranomaisista, kaavoittajan osallistujat mukaanlukien enimmäkseen tietyst kajaanilaisista. Heitä kaavan vaikutukset Vuosangan alueella tuskin hetkauttavat, mutta vaikutukset Kajaanissa sitäkin enemmän. Yhdenvertaisuutta toteutettiin laittamalla pukki kaalimaan vartijaksi. Niin kovin mukaan pääsyä vaadittiin, että asia vietiin oikeuskanslerille, jolla se on vieläkin ratkaisematta. Nimittäin maakuntahallituksen elokuussa 2008 hyväksymän vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaan olisi  yhdistys pitänyt kutsua ryhmään. Mitäpä teki kuntayhtymä? Sen sijaan, että olisi kutsunut, se oikeuskanslerijutun ja jatkuvien jäsenyysvaatimustemme paineessa menikin muuttamaan OAS:ia toukokuussa 2009 niin, että viranomaisten asiantuntemus ryhmässä riitti. Sillä siitä kiusasta päästiin.

Ohjaava viranomaistyöryhmä toimii virkavastuulla. Saattaa olla, ettei sille kuulunut konsultin valinnan hyväksyminen edes kumileimasimena eikä konsulttisopimuksen laillisuuden arviointi. Silti on selvää jo nyt, että työryhmä on täysin epäonnistunut tehtävässään meluvaikutusten arvioinnin ohjaajana. Eikä ihmekään. Ryhmä kokonaisuutenakin, saati sen jäsenet erikseen, on nähdäksemme pihalla vaihekaavan vaikutuksista ja niiden arvioinnista. Etenkin niin on tykkimelun suhteen, lukuunottamatta puolustushallinnon edustajaa, jolla ei ehkä ole erityistä intressiä tuoda esille ryhmässä Vuosangan meluselvityksen heikkouksia. Julkaisemme tällä sivulla mielellämme päinvastaista mieltä olevan jäsenen vastineen. Miten lie taloudellisten vaikutusten osalta? Ja kuka ryhmäläinen olikaan Vuosangan paikallistuntemuksen expertti? Työryhmän kokousmuistioista ei yhdistys löydä ensimmäistäkään kohtaa, jossa kuvattaisiin todellista työryhmän harjoittamaa vaikutusten arvioinnin ohjausta. Paha on ohjata, kun ei tiedetä missä mennään, tai ollaanko enää edes tiellä. Silloin on jo samantekevää mihin suuntaan sompaa pyörittää, tai vaikka päästäisi ratista irti.

Aiheesta aiemmin:
11.12.2008 Vuosangan todellinen melualue