Päivitetty 12.12.2009

Hiisipirtillä 27.11.2009 kertoi Kainuun Prikaatin esikuntapäällikkö saaneensa tiedon puolustusvoimilta muualla edellytetystä ja sen harjoittamasta lupien hakemisesta yhdistyksen nettisivuilta. Selvilläolovelvollisuus tuntuu olevan yhtä heikoissa kantimissa kuin tieto toiminnanharjoittajasta.

Yhdistys antoi Vaasan hallinto-oikeudelle loppulausuntonsa. Katselmuspäivän tapahtumia siinä osaltaan puntaroidaan.

Varsinaista hämmentävää uutta kuuluu Satakunnan ja Pirkanmaan suunnilta. Siellä ovat ympäristökeskukset tehneet täysin päinvastaisia ratkaisuja kuin meillä Kajaanissa 4.4.2008. Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueelle kokonaisuutena tarvitaan ympäristölupa! Pohjankankaan yhteydessä olevalle Niinisalon koeampumalaitokselle (sellaisenaan jo melkoinen raskaiden aseiden ampuma-alue) tarvitaan ympäristölupa! Puolustusvoimat on sitä jo hakenut. Säkylän sinkorata on kuin onkin ampumarata. Siis tarvitsee luvan! Porin Prikaati ei ensin pitänyt ajatuksesta ja valitti Vaasan hallinto-oikeuteen, mutta hävisi ja hakee parhaillaan lupaa. Pirkanmaalla suoritetaan korjatun ja huolletun panssarikaluston koeammunnat bunkkeriin. Lupa pitää sielläkin olla ja sitä on haettu.

Monella puolustusvoimien ampumaradalla ammutaan sekä kiväärikaliiperisilla aseilla että singoilla. Joissain tapauksissa on lupaa edellytetty kivääripaikoille, mutta on ummistettu silmät ja korvat viereisellä ampumapaikalla pamauttavalta sinkomieheltä. Eihän siinä voi olla järjen häivääkään. Mitä sitten jos ampujat vaihtavatkin paikkaa? Pitääkö olla lupa ja kummalle? Kulkeeko lupa kiväärimiehen mukana? Muuttuuko sinkopaikka haitalliseksi, kun siihen asettuu kiväärimies? Joutavatko kivääriradan lupa ja radan melualue romukoppaan, jos rata muutetaan sinkoradaksi?

Koko Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusaluetta koskevasta luvantarvepäätöksestä on puolustusvoimat valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen. Siihen hallinto-oikeus varmaan osaltaan Vuosangassa viittasi, kun kertoi muitakin valituksia olevan.

Kuinka on mahdollista, että kansalaiset ovat näin eriarvoisessa asemassa Kainuun korvessa ja etelän rintamailla? Eikö Kainuun ympäristökeskuksen tarvinnut selvittää mitä ympäristöhallinnossa muualla oli meneillään? Eikö Kainuun Prikaatin ja Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan tarvinnutkaan olla selvillä ympäristöluvan tarpeesta Vuosangan parillekymmenelle toiminnalle? Lain mukaan toiminnanharjoittaja on selvilläolovelvollinen. Voisiko olla, ettei Kainuun Prikaati tiennyt ennakkotapauksista oman hallinnonalansa sisällä? Kuka sille jätti kertomatta? Ainakin Maavoimien Esikunnan, Pääesikunnan ja puolustusministeriön edustajat tiesivät. Samat miehet niistä ovat rampanneet Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Kainuussa. Voisiko tässä olla osuutensa kuntayhtymän hallintojohtajaa puistattavalla kuvitellulla laillisuudella?

Kainuun Sanomat

Päivitetty 9.11. 23:25, julkaistu 9.11. 17:21

Armeijan harjoitusalue Vuosangassa laajenee

Pirkko Keskinen

Kainuun prikaatin harjoitusalue Vuosangassa laajenee. Kainuun maakuntahallitus päätti maanantaina yksimielisesti, että puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden lisätarve Kainuussa ratkaistaan tältä pohjalta.

Muita vaihtoehtoja ovat olleet uusien harjoitusalueiden hakeminen Kainuun ulkopuolelta tai harjoitusten siirtäminen Vuosangasta Kainuun prikaatin varuskunta-alueelle, jota laajennettaisiin. Selvitysten mukaan Vuosangan laajennus on ylivoimaisesti paras vaihtoehto.

Maakuntahallitus päätti, että Vuosangan harjoitusalueen laajennuksen jatkovalmistelu käynnistetään vasta, kun ampuma-alueen ympäristölupamenettelyä vastaan tehdyt valitukset on ratkaistu. Päätöstä odotetaan talven aikana.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys vastustaa ampuma-alueen laajennusta ja on valittanut ympäristöluvista. Vaasan hallinto-oikeus tutustui viime kuussa alueen meluhaittoihin paikan päällä.

Maakuntahallituksen mielestä maakunnan ja Kuhmon kaupungin on valvottava, että maanomistajat saavat riittävän korvauksen tilanteissa, joissa heidän oikeuttaan rakentaa rajoitetaan meluhaittojen takia.

Maakuntahallituksessa uskotaan, että myös alueen laajentamisen salliva vaihekaava punnitaan kaikissa mahdollisissa oikeusasteissa.

– On odotettavissa, että he käyttävät kaikki lailliset ja lailliseksi kuviteltavat keinot estääkseen vaihekaavan tulemisen lailliseksi, Kainuun maakunnan hallintojohtaja Kalevi Yliniemi arvioi. Hänen mielestään kyläyhdistyksessä on siirrytty laajennuksen vastustuksesta koko armeijan läsnäolon vastustukseen.

Pääesikuntaan on äskettäin palkattu huippuasiantuntija ympäristölupa-asioita hoitamaan, mies, joka oli äänessä katselmuksessa. Hänet palkannut on varmasti tiennyt kaikista noista luvantarpeista. Tiedä häntä tuliko tohtori taloon laatimaan uusia lupahakemuksia vai pitääkö hänen keksiä konsteja niiden välttämiseksi.