Koskenmäen koulun sali oli täynnä ihmisiä kuuntelemassa ja saamassa tietoa erilaisista sosiaalietuuksista ja perukan kuljetuspalveluista laskiaistiistaina 12.2.2013. Sote-kuntayhtymän sosiaaliohjaaja Liisa Mikkonen ja sosiaalityöntekijä Terttu Tervo sekä Kuhmon kaupungin kuljetussuunnittelija Aini Joronen olivat niistä vieksiläisille kertomassa. Kun oli nautittu laskiaispullakahvit, kuultiin, että paljon on olemassa erilaisia avustus- ja tukimahdollisuuksia, jotka eivät varmasti kaikki jääneet kerralla päähänkään. Tukimahdollisuuksista ja tukien hakemisesta voi olla yhteydessä esimerkiksi sosiaalitoimistoon (sijainti Kuhmossa apteekin yläpuolella). Tietoa ja lomakkeita saa myös netistä, esimerkiksi Kainuun sote-kuntayhtymän nettisivuilta:

Kuhmossa ei ole varsinaista joukkoliikennettä, vaan kaikki liikenne on kaupungin ostamaa tilausliikennettä. Kunta on velvollinen järjestämään koulukuljetukset, joihin muut kulkemismahdollisuudet on Kuhmossa yhdistetty. Tämän ns. asiointiliikenteen aikataulutus ja reititys perustuu koululaiskuljetuksiin, joiden ehdoilla asiointiliikenne elää ja joustaa. Koululaiskuljetusten reiteiltä voidaan myös poiketa, jos se ei merkittävästi vaikuta koululaiskuljetuksiin. Kouluautoissa kulkemista rajaava tekijä on koululaisten matka-aika, joka säätelee koulukuljetusreiteiltä poikkeamistakin, sillä kunkin ikäisille koululaisille on asetettu tietty maksimiaika, joka kouluautoissa kulkemiseen saa päivässä kulua. Koulutakseissa voi matkustaa linja-autotaksan mukaisella hinnalla. Koulujen loma-aikoina, esimerkiksi kesällä, asiointiliikennettä järjestetään kutsutaksi -periaatteella kerran viikossa. Vieksin suunnan asiointipäivä on perjantai. Kulkutarpeessa olevan on siis mahdollista päästä taksilla linja-autolipun hinnalla asioimaan keskustaan ja takaisin. Asiakkaat, erityisesti liikuntarajoitteiset, haetaan kotoa asti. Kutsutaksi on tarkoitettu sellaisille asukkaille, joille ei ole muuta joukkoliikenteen tarjontaa ja joilla ei ole mahdollisuutta omalla autolla kulkemiseen.

Vieksiltäkin kulkemismahdollisuuksia Kuhmoon ja takaisin löytyy. Koulukuljetusten reitit ja aikataulut elävät koululaisten tarpeiden mukaan, jopa päivittäin. Aikatauluissa ja reiteissä on siinä määrin säännöllisyyttä, että Vieksin suunnan kulkemismahdollisuudet on voitu koota erilliseen tiedotteeseen.

Infotilaisuuden lopuksi kyläterkkari Erja Huotari piti vielä ahkerasti kuunnelleelle ja aktiivisesti kysymyksiä esittäneelle porukalle virkistävän venyttelytuokion.

Infotilaisuus