Kuhmon kaupunki ja Kajaanin yliopistokeskus kutsuivat lähidemokratiasta kiinnostuneet valtuuston salissa järjestettyyn kyläseminaariin. Kuultiin painavaa asiaa lähidemokratiasta, kansalaisosallistumisesta ja palveluiden järjestämisestä kylillä ja taajamankin pinnassa. Todellisessa lähidemokratiassa on kyse päätös- eli rahankäyttövallan siirtämisestä asukkaille erityisesti palveluiden järjestämiseksi yhdenvertaisella tavalla. Asukkaat itse ovat ylivertaisia kyliensä ja alueidensa asiantuntijoita.

Kiinnostuneita olikin lähemmäs neljäkymmentä, luonnollisest Vieksin suunnan ollessa vahvasti edustettuna. Koskeehan kylien yhteinen aloite samaa asiaa. Joukossa oli myös monta eturivin valtuutettua eri puolueista. Varmaankin voidaan luottaa, että tieto jatkaa matkaansa päättäjien joukoissa ja vain jalostuu levitessään.

Kyläseminaari 2012

Kaupunginjohtaja Eila Valtanen korosti avauspuheessaan kaupungin sitoutuneisuutta kehittää myös Kuhmon maaseutua ja hyödyntää siellä olevaa tahtoa. Kuullut taloudelliset tosiasiat ovat kaikkien tiedossa. Vastuulliset päättäjät eivät jätä kiveäkään kääntämättä etsiessään entistä parempia tulevaisuuden ratkaisuja. On itsestäänselvää, että lähidemokratian edistäminen on järkevää ja välttämätöntä jo rahasyistä. Kalkkeutuneeseen ajatteluun ei yksinkertaisesti ole enää varaa.

Kylien puolesta puheenvuoron käyttivät Ylä-Vieksin Eeva Kyllönen ja Timo Niskanen. Eeva esitteli niin Wiexi Vie -hankkeen, sen kattaman kyläalueen kuin myös hankkeen avulla toteutunutta lähidemokratiaa. Muun muassa hyvinvointiasiat ovat paremmalla tolalla hankkeen palkattua niitä kehittämään kyläterveydenhoitajan. Timon esityksestä tuli selväksi, ettei uusittavana oleva nykyinenkään kuntalaki eikä muukaan lainsäädäntö ole lähidemokratian jarru, vaan päinvastoin niillä pyritään sitä edistämään, perustuslaista lähtien. Toimeksi vaan läheisyysperiaate!

Kyläseminaari 2012

Tilaisuuden pääpuhujaksi oli saatu tutkija Ritva Pihlaja, päivän aiheen ehdoton asiantuntija Suomessa. Hänen esityksensä vakuutti ennakkoluulottomat kuulijat. Ritvan esitys pitkittyi kovin, kun kysymyksiä sinkoili vähän väliä. Hyvä niin. Lähidemokratiaa toteutuu mitä erilaisimmilla tavoilla ympäri maata, mutta merkityksellistä taloudellista päätösvaltaa on toistaiseksi siirretty alaspäin sangen harvassa kunnassa. Rovaniemen aluelautakunta on siitä mallikelpoisin esimerkki. Ritva kertoi kehityssuuunnan olevan kohti tehokkaampaa kansalaisten osallistumista, mikä tulee näkymään muun muassa kuntalakiuudistuksessa. Päättäjien kannattaa ottaa viivyttelemättä koppi kehityksestä.

 

 

Lue lisää

Ritva Pihlajan julkaisuista:

Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa

selvitysraportti, VM ja OM, syyskuu 2012

Rovaniemen uusi alueellinen lähidemokratiamalli
matkaraportti, helmikuu 2012