Vuosangan ympäristön osallisten on kohtuullista saada tietää, mitä lakia alueen maaperään ja metsiin sovelletaan. Muutenkin olisi hyvä tietää mihin suuntaan alueen metsäasiat ovat menossa. Tietoa saadakseen on Yhdistys nähnyt tarpeelliseksi tehdä oikeuskanslerille kantelun muun muassa Metsähallituksen menettelyistä. PDF 3.1.2011 Yhdistys […] ↓ Lue lisää…