Meneillään on huipputärkeä EU:n laajuinen vesienhoidon suunnitelman ja -ohjelman laatiminen. Jokainen halukas voi kertoa mielipiteensä suunnitelmasta Oulujoen vesistön osalta Kainuun ympäristökeskukselle 30.4.2009 mennessä. Kiirettä jo pitää. Kyläyhdistys on esittänyt 21.4.2009 mielipiteensä suunnitelmasta ja sen toteuttamisohjelmasta keskittyen Vuosangan vesiin. Asia liittyy läheisesti meneillään olevaan vaihekaavan vaikutusten arviointiin.

Vuosangan pienvedet

(klikkaa isommaksi)
Vuosangan pienvedet