Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan valmistelun ohjenuoraksi on kuntayhtymä laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Se ei ole riittävä. Niinpä yhdistys on esittänyt Kainuun ympäristökeskukselle neuvottelun järjestämistä asiasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Sytykkeenä toimi Vieksi.fi artikkelissa 19.10.2009 Piiri pieni pyörii selostettu konsultin esteellisyys. Suunnitelmassa ei ole ohjeistusta konsultin riippumattomuuden varmistamiseksi. Suunnitelmasta ei ilmene edes, että olisi tunnistettu tarvetta kiinnittää asiaan huomiota.

PDF

Kun neuvotellaan, on samalla syytä neuvotella kaikista muistakin olennaisista suunnitelman riittämättömyyksistä. Neuvotella pitää muun muassa suunnitelmassa ja vaihekaavan valmistelussa selvittämättä jätetyistä vaihtoehdoista. Vaihemaakuntakaava ei tule perustumaan riittäviin selvityksiin ja tutkimuksiin, ellei niitä oikeasti ole tehty. Yhdistys toivottaa kassunkurulaiset tervetulleiksi yhdistämään voimansa vuosankalaisten kanssa tässä asiassa. Vaatikaamme maakunnan lounaiskulmilla olevien asumattomien rämealueiden selvittämistä vaihtoehdoiksi. Siellä on kolme vähintään 35000 hehtaarin laajuista hyvin joutilasta aluetta ampumakäyttöön. Jokainen niistä on noin kolme kertaa nyky-Vuosangan ja tuplaten Kassunkuru -vaihtoehdon kokoisia. Yksi kolmesta, Mainua-Sukeva-Vieremä-Saaresmäki-Otanmäki-Mainua -alue on tarvittaessa vielä paljon isompi. Yhdistyksen mielestä ei Kassunkurun suunnalla kannattaisi vielä huokaistaisi helpotuksesta, mikäli Siton raportti lupauksia herättäisi. Yhdistys ei noin vaan Mustaa Pekkaa ota.

PDF

 

  • Hyvin joutilasta aluetta

 

 

Parempi vaihtoehto

Monta unohdettua vaihtoehtoa

 

Ampuma-alueet ovat valtakunnallinen asia

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden sijainnista päättämisen ja melualueiden rajaamisen luulisi olevan valtakunnallinen asia. Joukko-osastoja on ympäri Suomen. Ampuma-alueiden meluongelmat eivät vähene jatkossa. Aseet järeytyvät ja tietoisuus melun haitoista lisääntyy. Nyt sijainnit ja melualueet on delegoitu maakunnalliselle tasolle maakuntakaavoissa osoitettaviksi maakunnallisten poliitikkojen hyväksymisellä. Jopa kunnallisella tasolla ollaan asiassa ajavinaan valtakunnallista etua, kuten Kuhmossa. On se hienoa, mutta toimii huonosti. Asiasta puuttuu kokonaisvaltainen ote ja kansalaisten yhdenvertaisuus ei nyt toteudu.

Ongelma näkyi selvästi muun muassa puoliksi Etelä-Savossa ja puoliksi Kymenlaaksossa sijaitsevan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen tapauksessa keväällä 2009. Siellä tehtiin maakuntakaavaehdotuksia miltei yhtä aikaa. Silti ehdotuksiin piirretyt melualueen puoliskot eivät läheskään kohdanneet maakuntien rajalla, mistä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle huomautimme. Kohdannevatko vieläkään. Ei melu sillä tavalla hyppele.

Lisää aiheesta:

19.10.2009 Piiri pieni pyörii