Metsäpeuran uhanalaisuus on otettava todesta. RKTL tiedotti löytäneensä maaliskuussa 2011 suorittamissaan laskennoissa Kainuusta 802 eläintä. Lajin ainoaa monimuotoista osakantaa on pidettävä erityisen arvokkaana. Sellainen elää kituuttaa Suomessa vain meillä Kainuussa, tarkemmin Vieksillä ja sen lähialueilla. Vaikka metsäpeuralla menee Kainuussa huonosti, menee koko maailman monimuotoisella kannalla sitäkin huonommin. Yhdistys on esittänyt asiassa aloitteen ympäristöministeriölle. Metsäpeuran uhanalaisuus on määritettävä IUCN-kriteereillä. Koko homman on mentävä luontodirektiivin mukaan.

PDF

 

RKTL

16.3.2011

Suomen metsäpeurakanta laskettu

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on laskenut Suomenselän ja Kainuun metsäpeurat yhdessä Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistojen kanssa. Helikopterilla suoritetussa lentolaskennassa löydettiin Suomenselällä 1076 ja Kainuussa 802 metsäpeuraa. Kannan koko on pysynyt molemmissa populaatioissa vakaana verrattuna edellisiin laskentoihin.

Suomenselällä metsäpeurat olivat keskittyneet yhdelle talvilaidunalueelle Alajärven Iiruunjärven tuntumaan. Pieniä laumoja löytyi lisäksi Soinin ja Vimpelin alueilta. Suomenselän kanta laskettiin edellisen kerran vuonna 2008, jolloin kannan koko oli 1006 yksilöä.

Kainuussa päälaidunalueet sijaitsivat Ristijärvellä Hiisijärvellä, Kuhmossa Vuosangan ampuma-alueella ja Sotkamossa Huhtikankaan alueella. Edellisessä laskennassa vuonna 2010 kannan koko oli 811 yksilöä.

Laskennat toteutettiin Suomenselällä 22.2.-3.3. ja Kainuussa 7.3.-13.3.

Lisätietoja:

Tutkija Jyrki Pusenius, puh. 0205 751407, jyrki.pusenius@rktl.fi

 

http://www.rktl.fi/tiedotteet/suomen_metsapeurakanta_laskettu.html