Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan luonnos on ilmoitettu asetetun nähtäville ja on lähetetty lausuntokierrokselle, myös yhdistykselle.

Paha on lausua, kun maakuntahallitus valitsi kaavaluonnoksen sisältönä olevan Vuosangan laajennusehdotuksen kolmesta kilpailevasta vaihtoehdosta valintaa perustelematta. Ei pitäisi olla aihetta lähteä suuremmin lausumaan pelkästä Vuosangasta. Valinnan perusteluita on yhdistys pyytänyt lukuisia kertoja, niin kuntayhtymältä kuin sen viranhaltijoilta sekä maakuntahallitukselta. Siitä ei todellakaan kiinni ole ollut, etteikö perusteluita olisi penätty (kts mm. Vieksi.fi -artikkeli 13.11.2010 Päätökset on perusteltava). Koska perusteluita ei ole millään yhdistykselle annettu, on se tehnyt menettelystä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Voisi ajatella, että maakuntahallitukselle jää tasan kaksi vaihtoehtoa: joko se lopultakin muotoilee perustelut ja antaa ne yhdistykselle, missä on omat ongelmansa, tai se toteaa oikeusasiamiehelle tehneensä päätöksen, jota ei ole perusteltu. Hallintolain 45. pykälä alkaa lauseella: ”Hallintopäätös on perusteltava.”

PDF

Aiheesta aiemmin:

13.11.2010 Päätökset on perusteltava