Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä viime kesän mittaan. Yhdistys esitti siitä lausunnon. Oikeastaan lausunnossa on esitetty vain, että lausunnon antamisessa ei ollut mieltä käytettävissä olleiden tietojen varassa.

PDF