Niin sanotun Vuosangan yhteistyöryhmän 17.11.2011 pidetyssä kokouksessa Vuosangan Johtolassa vahvisti Kainuun Prikaati, että Vuosangassa ei ammuta tykistöllä syksyllä 2011 eikä myöskään vuonna 2012. Nähtävästi harjoitukset voidaan suorittaa koulutus- ja kustannustehokkaasti muulla tavoin tai muualla. Näin Puolustusvoimat välttyy heikentämästä tykistöllä Vuosangan ja sen lähistön Natura 2000 -alueiden suojeluarvoja. Metsäpeura on ensisijainen sellainen kolmella alueella seitsemästä. Arvoja heikentämään jäävät vielä muilla aseilla ja asejärjestelmillä suoritettavat harjoitukset ja muut toiminnot.

Nimenomaan tykistön tarpeet on esitetty Kainuun maakuntakaavan valmistelussa perusteluna Vuosangan laajentamiselle. Nähdään, että laajennus on tarpeeton. Ja ilman tykistön vaatimaa tilaa puoletkin nykyisestä alueesta riittää. Riittihän se hyvin ennen tykistön tuloa. Vuosangan vaihtoehtoiset ratkaisut on katsottava uudelleen puhtaalta pöydältä. Siinä meillä on oikea lähtökohta lainmukaiselle vaihekaavalle. Kuntayhtymän Alueidenkäyttöyksikkö kuitenkin puskee laajentamista jääräpäisesti eteenpäin valmisteilla olevassa Kainuun 1. maakuntakaavassa ohjenuoranaan: Minkä kirjuutin, sen kirjuutin.