Päivitetty 10.3.2009

Oikeuskansleri katsoi uudemman kerran helmikuussa 2009 kanteluasian vanhentuneeksi. Sitähän se ei ollut, ellei sitten lasketa viiden vuoden vanhenemisaikaa uudistetun kantelun päiväyksestä 1.10.2008. Oli miten oli, kantelua olennaisempaa on, että siinä esitetyt asiat on otettava huomioon Vuosangan YVA:ssa, minkä tekemisestä yhdistys pitää kiinni.

Vieksi.fi -artikkelissa 11.4.2007 Kantelimme oikeuskanslerille on asiaa kantelustamme Metsähallituksen menettelystä Vuosangan suurhakkuissa. Apulaisoikeuskansleri antoi viime kesäkuussa päätöksen, jonka mukaan kanteluasia olisi ollut vanhentunut. Hän oli saanut kuvan, että hakkuut olisivat päättyneet jo vuonna 1999. Niinhän ei ollut, minkä vuoksi kantelimme oikeuskanslerille 1.10.2008 uudelleen samasta asiasta, mutta melkoisesti perusteluita tarkentaen  ja lisäten.

Haravasuo

Haravasuo

 

Likosenlampi

Likosenlampi

Kantelu kohdistuu Metsähallitukseen ensiksikin siksi, että se selvästi hakkasi Vuosangan alueen ympäristövaikutusten arviointilakia rikkoen, minkä välittömistä ja välillisistä seurauksista maksavat paikalliset asukkaat ja luonto liian kallista hintaa. Maksu alkaa näkyä jo raskaasti rahanakin eikä vain meluna ja muuna häiriönä, sillä rakentaminen on vaikeutumassa. Yrittääpä siinä elää tai saada kiinteistöstään entistä hintaa. Toisekseen kantelu saattaa edesauttaa takavuosina ja -vuosikymmeninä aiheutuneiden Vuosangan ympäristövaikutusten ottamista käsiteltäväksi, kun Vuosangan YVAn tarvetta joudutaan vääjäämättä uudelleen arvioimaan. Siksi on tärkeää tietää mitä vanhat muutokset ovat olleet. Ehkä tämä kantelu osaltaan auttaa lopettamaan niiden vähättelyn.

Toivomme tietysti kantelullemme menestystä, mutta ensisijaisesti toivomme ympäristöviranomaisten ja  puolustusvoimien vetävän siitä johtopäätöksen ryhtyä YVA -menettelyyn.