Kuntayhtymä on valinnut tarjouspyynnöllään espoolaisen SITO -konsulttiyhtiön arvioimaan alustavasti merkittävän osan vaihemaakuntakaavan vaikutuksista. Yhdistys seuraa SITOn työtä ja pitää sen tietoisena näkemyksistään. Uskomme näin lähtökuopissa, että yhdistyksen ja SITOn tiedonvaihto tulee pelaamaan hyvin. Pääasia on osaltamme varmistaa, että työn tulos tulee olemaan tasapuolisesti ja riittävästi selvitetty. Tähän asiaan palataan, kunhan tiedetään mitä SITOn selvitettäväksi tulee ja mitkä vaikutukset jäävät muiden huoleksi.

 

Päivitetty 23-24.4.2009

Kyläläisiä haastateltiin Vuokatissa

Sito järjesti Vuokatissa 23-24.4.2008 kolme ryhmähaastattelutilaisuutta kyläyhdistyksille ja asukkaille. Ylä-Vieksi oli erinomaisen runsaasti edustettuna. Siton muistio tilaisuudesta löytyy kainuu.fi -sivuilta. Jää nähtäväksi mikä paino haastatteluille annetaan.