On pulpahtanut yllättäen esille jo 29.5.2009 päivätty Maavoimien Esikunnan laatima uusi karttaehdotus ”Vuosangan laajennuksen meluarvio 29052009”.

Maavoimien Esikunnan yhdistykselle lähettämässä Vastauksessa 1269/73/2009, MF33692, 16.10.2009, esitetään:

”Maavoimien Esikunta tiedottaa Ylä-Vieksin kyläyhdistykselle ja muille asianosaisille Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen ympäristömelun arviointiin liittyvistä tulevista mittauksista ja selvityksistä.”

Voidaan todeta, että on selvitys jälleen jäänyt tiedottamatta.

Kartassa kiinnittävät huomiota uudet tykistön tuliasemat, joista yksi heti Mustinjärven länsipuolella Lakkakankaan tienoilla. Muita uusia tykkiasemia on sijoitettu Sotkamon ja Hiisijärven suunnille. Tuliasemia on kartassa kaiken kaikkiaan yksitoista. Uskokoon ken tahtoo, että niistä ammuttaisiin tulevaisuuden harjoituksissa enimmillään kuudella tai kahdeksallakaan tykillä, niinkuin viimevuosina on väitetty tehtävän. Kolmisen vuotta sitten maakuntakaavan ehdotusvaiheessa piti pystyä ampumaan 18 tykillä, eli kolmen patterin tykkipatteristolla. Maakuntakaavoituksen sitten alkaessa tökkiä ja ympäristölupakysymysten noustua pintaan pudotettiin määrä käytännössä yhteen patteriin, nähtävästi ammatissa hallittavista taktisista syistä.

Vuosangan laajennuksen melualuearvio 29.05.2009

Sininen katkoviiva on nyt olevinaan ”uusi” 55 dB:n melualue. Sillä on parinaan yhtenäisellä sinisellä nykyisen toiminnan ”vanha” 55 dB:n melualue. Sen sisälle ei uusia asuinrakennusten rakennuspaikkoja sallittaisi.

Vihreä yhtenäinen viiva on olevinaan ”vanha” 50 dB:n raja. Sitä vastaavaa ”uutta” vihreää katkoviivaa ei ole piirretty. Jos olisi, se kulkisi ulompana ehjästä vihreästä kuin sininen katkoviiva kulkee ehjästä sinisestä. Tämä johtuu siitä, että ulospäin siirryttäessä meluvyöhykkeiden leveys kasvaa. Vihreä pohjaväri on taas olevinaan ”vanha” 50 dB:n alue. Nähdään, että vaikkapa Niemenkylän ja Huuhilonjärven tienoilla yhtenäisen vihreän viivan pitäisi kulkea huomattavasti kauempana kuin on piirretty, eli vihreiden alueiden ulkopuolitse. Puolustusvoimat tulkitsee siinä omaa meluohjettaan varsin vapaasti. Kun siihen lisättäisiin ”uusi” melu, vihreäksi muuttuisi todennäköisesti jo suuri osa Kellojärvestä.

Vaikutus olisi Ylä-Vieksillä suurin kylän keskustassa, sillä siihen suuntaan leviäisi ”uusi” melu voimakkaimmin. Voidaan olla huoletta, vihreä katkoviiva osataan seuraavaan karttaan lisätä, kunhan ensin tämä läpi menisi. Vihreän sisälle ei uusia vapaa-ajan rakennuspaikkoja sallittaisi.

Maavoimien Esikunnan yhdistykselle lähettämässä Vastauksessa MF16102, 8.5.2009, esitetään:

”Vuosangan ympäristömeluselvitys päivitetään ja siinä huomioidaan päästötietojen luotettavuus ja aseiden käyttö. Päivitys on odotettavissa noin viiden vuoden kuluessa, mikäli alueellinen ympäristökeskus tai muu toimivaltainen viranomainen ei muuta edellytä.”

Yritetäänkö esittää, että uusi kartta ei olisi päivitystä? Ehkä se ei olekaan, vaan kokonaan uusi ympäristömeluselvitys. Onkohan muistettu ilmoittaa Vaasan hallinto-oikeudelle olosuhteissa tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta?